TJ KVS štětí

 

Alena Francová


Všestranně sportovně nadaná Alena Francová je trenérkou a cvičitelkou oddílu aerobiku v SC Labe. “Sport je součástí mého života. V dětství jsem začínala sportovní gymnastikou. Nejvíc mě však oslovil aerobik. Sladěný pohyb těla a hudby pro mě byl a do dneška je vyjádřením sebe sama. Sama jsem se zúčastnila mnoha hodinových lekcí a maratonů v aerobiku. Dojížděla jsem do Ústí nad Labem a Prahy cvičit k profi cvičitelům. Ve škole ZŠ Ostrovní, kam jsem nastoupila v roce 2002 jako učitelka, jsem trénovala tři skupiny dívek a zároveň se stále vzdělávala v Praze, kde jsem získala nejprve II. stupeň cvičitelky aerobiku a další rok I. stupeň profi cvičitelky. Vzpomínky na aerobik s dívkami ze ZŠ Ostrovní patří mezi ty nejcennější.” A dodává: “Dětem Sportcentra bych ráda předávala radost ze sportu. Velká část mého působení patří dance aerobiku. Dance aerobik je zábavnou formou klasického aerobiku. Vychází ze základních kroků aerobiku a je dále obohacen o taneční prvky, které do sestav vnášejí složitější a více taneční choreografie. Zpravidla se cvičí na více melodickou hudbu, na písničky, které právě frčí”.

Aerobik a tanečky pro děti


Aerobik rozvíjí rytmické cítění, pohybovou paměť, estetiku pohybu, vede k sladění pohybu těla s hudbou. Je to sport nejen  dynamický, svižný, ale i  elegantní a je proto oblíbený zejména u dívek. Ve spektru sportovních aktivit SC Labe je aerobik vítaným doplňkem, který napomáhá k rozvoji pohybových schopností a zlepšení pohybových dovedností, resp. všestrannému rozvoji našich dětí. Pro malé děti jsme připravili předskokana arerobiku, kterému říkáme “tanečky pro děti”.

Sportovní aerobik

Oddíl aerobiku je určen pro děti od 5. třídy ZŠ - a to převážně pro mladé slečny, ikdyž nejen pro ně, protože přítomnost chlapců na tréninku vždy potěší. Aerobik je skupinové cvičení vytrvalostního charakteru spojené s hudbou a vedené odborně vyškoleným lektorem. Lekce aerobiku, která většinou trvá 1 hodinu, začne krátkým zahřáním poté následuje hlavní pohybová část a v závěru pak posilování, protažení a zklidnění. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o aerobní cvičení, při kterém je tělo dostatečně zásobeno kyslíkem, dochází ke štěpení tuků a je možné jej vykonávat delší dobu. Tělo se postupně na zátěž adaptuje. Cvičení podporuje kardiovaskulární, dýchací i pohybový systém a působí velmi dobře jako prevence proti civilizačním chorobám. Po cvičení dochází ke zvýšení produkce hormonu endorfinu neboli hormonu dobré nálady.

Při aerobiku lze použít také různé činky, plné míče, tyč zvaná fit bar, gumové pásy apod. Mezi formy založené na vykonávání aerobních cvičení a často vzniklé z původního aerobiku patří také posilovací aerobik (např. P-class), taneční aerobik, kick box aerobik, fitball, bodyball, funky aerobik, hip hop aerobik, power jóga, zumba aerobik,  spinning či obdobné cvičení na veslařských trenažérech nebo aqua aerobik.

Při klasickém aerobiku se cvičí s náklonem celého trupu vpřed, břišní svaly jsou stažené, poloha páteře neutrální, pánev není podsazená, kolena lehce pokrčená a hlava je prodloužením páteře. Rozvinula se metodologie, technika i názvosloví aerobiku, se kterým děti postupně budeme seznamovat.Tanečky pro děti

Kroužek tanečků je zaměřen na děti od přípravné třídy do čtvrté třídy ZŠ. Pro malé slečny v něm nabízíme vyžití formou aerobiku, tance, a základní hudební, rytmické a gymnastické průpravy. V jedné tréninkové jednotce střídáme aktivity, protože se zaměřujeme na všestrannost a pro malé děti je ideální v jedné hodině vyzkoušet více pohybových aktivit. Kombinujeme proto prvky tanečního aerobiku, různých tanečních stylů i prvky gymnastické.

Tvoříme jednoduché choreografie a dívky secvičují své vlastní sestavy. Skrze taneční techniku se učíme jak kontrolovat své tělo, jak spojit koordinovaný ušlechtilý pohyb s konkrétní hudbou. Dívky se učí dodat svému pohybovému projevu výraz, emoce, pocity. Zakouší zde také svůj smysl pro krásno, vnímají harmonii hudby a pohybu.

Přidáváme základní pohybovou – gymnastickou průprava, dbáme na to, aby byly všechny svalové skupiny zatíženy rovnoměrně. Volíme cvičení protahovací i posilovací a vyvarujeme se jednostranné zátěži. Děvčata se seznamují s nářadím, naučí se strečink a jednoduché cviky - především prostná, kotoul vpřed a vzad, kotoul do roznožení vpřed a vzad, „svíčku“, stoj na rukou, přemet stranou („hvězdu“). Do tréninku zařazujeme průpravná cvičení u žebřin, používáme kladinu, hrazdu, přeskok, trampolínu. Velmi oblíbené jsou u dívek obruče.

Cvičení obměňujeme, vymýšlíme zajímavé či vtipné prvky, aby hodina byla zábavná a nenudila. Udržíme tak u dětí pozornost a motivaci. Děti učíme pozvolna a úměrně věku zásady správného držení těla, volíme cvičení přitažlivou formou, pomalé cviky střídáme dynamickými.

“Na tanečkách máme radostnou a tvořivou atmosféru. Dívky jsou velmi šikovné, v tanci nejde o výsledek, ale o samotný průběh, o způsob pohybu a hlavně o jeho krásu. Tanec se nachází na rozhraní mezi uměním a sportem. Jsem ráda, že děti u nás mají možnost vyjádřit sama sebe. Je důležité dbát na individualitu každého dítěte, na podporu vlastní kreativity, sledovat a podněcovat spolupráci a kolektivní cítění.” dodává na téma tanečky Alena Francová.

Aerobik

Pošlete mi e-mail

A E R O B I K   “D A N C I N G   D R E A M”

T A N E Č K Y   “L O V E L Y   G I R L S”